czwartek, 10 styczeń 2019 22:41

Zebranie członków Oddziału

Serdecznie zapraszamy na zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku (piątek), godz. 19.00 w Kawiarence Artystycznej „Młody Byron” w Dworku Sierakowskich w Sopocie, ul. Józefa Czyżewskiego 12 (boczna od ul. Bohaterów Monte Cassino).

W związku z doniesieniami medialnymi wyjaśniam, że Gdańska Nagroda Równości została mi przyznana na wniosek mieszkańców Gdańska przez niezależną Kapitułę złożoną z członków Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

Prezydent Gdańska nie był członkiem Kapituły, wręczył mi Nagrodę z racji pełnionej funkcji.

Zarząd Oddziału Gdańskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezprecedensowego ataku ze strony części mediów wobec Sędzi Weroniki Klawonn, prowadzącej sprawę z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie.

My, sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gdyni wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu postępowań dyscyplinarnych do tłumienia podejmowanej przez sędziów w debacie publicznej zasadnej krytyki działań, postrzeganych przez środowisko sędziów polskich jako zmierzające do ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Wzywamy przedstawicieli wszystkich władz do zaprzestania jakichkolwiek dalszych działań zmierzających do dewastacji demokratycznego państwa prawnego, a nadto do przywrócenia ustrojowej pozycji organów władzy sądowniczej w sposób zgodny z wymogami przepisów rozdziału VIII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz orzeczniczym dorobkiem Trybunału Konstytucyjnego, a także wytycznymi wypływającymi ze stanowisk prezentowanych przez Komisję Wenecką, Komisję Europejską, Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Strona 3 z 19

Znajdź nas na FacebookuStowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.