1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku:
Przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz podważającego autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie europejskiej jako demokratycznego państwa prawa; Zgromadzenie przyłącza się tym samym do żądań wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

wtorek, 26 czerwiec 2018 20:49

Europo nie odpuszczaj!

https://www.facebook.com/events/210095402967199/

SSP "Iustitia Oddział Gdański wyraża poparcie dla inicjatyw organizacji obywatelskich w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zachęcamy sędziów i przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych do udziału w spotkaniach przed Sądem Okręgowym w Gdańsku jako wyraz sprzeciwu przeciwko niekonstytucyjnej destrukcji Sądu Najwyższego.

Spotkania odbędą się w dniach: 28 czerwca, 1, 2 i 3 lipca 2018 roku. Spotkanie w dniu 1 lipca rozpocznie się o godzinie 18:00, w pozostałe dni o 21:00.

To ostatnia chwila na interwencję Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Jesteśmy sędziami europejskimi i mamy prawo i obowiązek domagać się działań zmierzających do zachowania ustroju demokratycznego i trójpodziału władzy w Polsce.
Sądy muszą pozostać apolityczne!

Zarząd naszego oddziału wraz z zarządem Oddziału w Bydgoszczy zapraszają na jesienny wyjazd integracyjny, na którym będziemy świętować podwójną rocznicę: 25 lecie powstania Oddziału w Gdańsku i 20 lecie powstania Oddziału w Bydgoszczy.

INPRIS we współpracy z IUSTITIĄ (odziały w Białymstoku i Gdańsku) oraz we współpracy z THEMIS (apelacja krakowska) zapraszają do udziału w seminarium nt. stosowania przez sędziów Karty Praw Podstawowych UE. Seminarium (w formie w dużej mierze warsztatowej) poświęcone będzie praktycznym aspektom stosowania Karty, w tym m.in. zakresowi stosowania, także w obliczu obecnej dyskusji o rozproszonej kontroli konstytucyjnej. Czy stosowanie KPP UE przez polskie sądy może nabrać nowego znaczenia?

Zarząd Oddziału Gdańskiego SSP „IUSTITIA” po przeanalizowaniu przepisów ustrojowych regulujących funkcjonowanie sądów wojskowych, zarówno obowiązujących w przeszłości jak i tych obowiązujących obecnie stwierdza, iż przyjęcie przez SWSG mjr Arkadiusza Szlachtę stanowiska Prezesa Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni nie stoi w sprzeczności z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Oddziału. Powołanie go na to stanowisko nastąpiło miesiąc po upływie okresu obowiązywania przepisów, pozwalających na dowolne powoływanie sędziów na stanowisko prezesów sądów. Jego powołanie nastąpiło po zasięgnięciu przez Ministra Sprawiedliwości opinii kolegium, na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy ustrojowej, wprowadzającej na wzór tego jak jest to przyjęte w sądach powszechnych kadencyjność na stanowiskach Prezesów i Wiceprezesów Sądów Wojskowych.

Strona 4 z 19

Znajdź nas na FacebookuStowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.