Zarząd Oddziału Gdańskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezprecedensowego ataku ze strony części mediów wobec Sędzi Weroniki Klawonn, prowadzącej sprawę z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie.

My, sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gdyni wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu postępowań dyscyplinarnych do tłumienia podejmowanej przez sędziów w debacie publicznej zasadnej krytyki działań, postrzeganych przez środowisko sędziów polskich jako zmierzające do ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej.

Wzywamy przedstawicieli wszystkich władz do zaprzestania jakichkolwiek dalszych działań zmierzających do dewastacji demokratycznego państwa prawnego, a nadto do przywrócenia ustrojowej pozycji organów władzy sądowniczej w sposób zgodny z wymogami przepisów rozdziału VIII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz orzeczniczym dorobkiem Trybunału Konstytucyjnego, a także wytycznymi wypływającymi ze stanowisk prezentowanych przez Komisję Wenecką, Komisję Europejską, Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

1. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku:
Przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz podważającego autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie europejskiej jako demokratycznego państwa prawa; Zgromadzenie przyłącza się tym samym do żądań wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

wtorek, 26 czerwiec 2018 20:49

Europo nie odpuszczaj!

https://www.facebook.com/events/210095402967199/

SSP "Iustitia Oddział Gdański wyraża poparcie dla inicjatyw organizacji obywatelskich w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zachęcamy sędziów i przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych do udziału w spotkaniach przed Sądem Okręgowym w Gdańsku jako wyraz sprzeciwu przeciwko niekonstytucyjnej destrukcji Sądu Najwyższego.

Spotkania odbędą się w dniach: 28 czerwca, 1, 2 i 3 lipca 2018 roku. Spotkanie w dniu 1 lipca rozpocznie się o godzinie 18:00, w pozostałe dni o 21:00.

To ostatnia chwila na interwencję Unii Europejskiej w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Jesteśmy sędziami europejskimi i mamy prawo i obowiązek domagać się działań zmierzających do zachowania ustroju demokratycznego i trójpodziału władzy w Polsce.
Sądy muszą pozostać apolityczne!

Strona 4 z 19

Znajdź nas na FacebookuStowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.