Pamiętając, że otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działań wobec wymiaru sprawiedliwości, które podważają zaufanie obywateli do instytucji Państwa i niszczą demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2018 r., o godzinie 16.00, w sali nr 336 - w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34 odbędzie się Zebranie Członków Oddziału  Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków SSP ,,Iustitia”.

Zebranie  członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddziału w Gdańsku wyraża stanowczą dezaprobatę wobec odwołania przez Ministra Sprawiedliwości przed upływem kadencji dotychczasowych Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, na podstawie ustawy budzącej wątpliwości, co do jej zgodności z Konstytucją.

poniedziałek, 18 wrzesień 2017 20:32

Odszedł sędzia Karol Skórski

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi sędziego Karola Skórskiego.
Karol był zaangażowanym członkiem naszego Stowarzyszenia i wspaniałym kolegą.
Składamy bliskim szczere wyrazy współczucia.
Będziemy pamiętać.

Uprzejmie zawiadamiamy, iż msza pogrzebowa odbędzie się w Kościele Parafii p.w. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie, przy ul. Piecewskiej 9, w sobotę 23 września 2017 roku o godzinie 11:00.

O godzinie 12:30 odbędzie się uroczystość pogrzebowa na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Dąbrowskiego 2.

Strona 6 z 19

Znajdź nas na FacebookuStowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.