poniedziałek, 24 lipiec 2017 21:00

List do Prezydenta RP

Szanowny Panie Prezydencie,
My, sędziowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku wyrażamy radość z decyzji Pana Prezydenta o skorzystaniu z prawa weta wobec dwóch ustaw: o  Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.
Jednocześnie prosimy o skorzystanie z tego prawa również wobec ustawy  regulującej ustrój sądów powszechnych. Zawiera ona szereg postanowień prowadzących do zachwiania konstytucyjnej  równowagi trójpodziału władz.

środa, 19 lipiec 2017 16:59

Podziękowania

Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "IUSTITIA" w imieniu swoim oraz sędziów zrzeszonych w stowarzyszeniu pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które poświęcając swój wolny czas biorą udział w spotkaniach pod siedzibami sądów na terenie całego kraju, a w szczególności pod sądami na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, wyrażając w ten sposób swój sprzeciw przeciwko zmianom mającym na celu ograniczenie niezawisłości sądownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrażamy nadzieję, iż nie ustaniecie w swoich wysiłkach, a nasz wspólny protest przyczyni się do tego, aby sądy pozostały apolityczne i niezależne od pozostałych władz.

                    Zarząd Oddziału Gdańskiego SSP "IUSTITIA"

Zarząd Oddziału Gdańskiego SSP IUSTITIA zwołuje na dzień 23 lipca 2017 roku godz. 19:00 zebranie członków naszego oddziału. Zebranie odbędzie się w siedzibie Sądu Rejonowego w Sopocie.

Tematem zebrania będzie aktualna sytuacja w sądownictwie, a w szczególności będący obecnie przedmiotem prac parlamentarnych pakiet ustaw mający znaczący wpływ na funkcjonowanie sądów w Rzeczypospolitej Polskiej.  

KIEDY: wtorek, 18 lipca 2017, godz. 21
GDZIE: przed Pałacem Prezydenckim, na Krakowskim Przedmieściu
JAK: ze świecami, bez emblematów partyjnych, z jednym hasłem na ustach: Chcemy weta, Wolne sądy.

sobota, 15 lipiec 2017 18:22

Milczący łańcuch światła

Informujemy, że w niedzielę 16 lipca 2017 roku o godz. 21:00 przed Sądem Najwyższym w Warszawie odbędzie się milczący łańcuch światła, by okazać jak bardzo ważne dla naszego Kraju są instytucje, których niezależność gwarantuje, że jesteśmy obywatelami demokratycznego państwa prawa. 

Wszelkie informacje na ten temat znaleźć można na stronie SSP „Iustitia”.

Jednocześnie wskazujemy, że Zarząd SSP „Iustitia” Oddział w Gdańsku nie występował o zezwolenie na organizację zgromadzeń w przed sądami okręgu gdańskiego w tym dniu. 

Strona 7 z 19

Znajdź nas na FacebookuStowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Gdańsku Copyright © 2012-2015. All Rights Reserved.